Badania marketingowe


Artykuł

Badania marketingowe korzyści

Wprowadzając na rynek nowy produkt, firmy coraz częściej sięgają po badania rynku. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że nie powinny się one ograniczać jedynie do badań grupy docelowej, a dotyczyć także działań konkurencji i oceny środowiska. Wymierne i obiektywne dane mogą okazać się niezwykle cenną podstawą dalszych działań rynkowych – pozwolą podejmować decyzję na podstawie rzeczywistej oceny sytuacji, zamiast wyobrażeń.

 

Musimy jednak pamiętać, że badania marketingowe to nie sytuacja jednorazowa, a regularny cykl działań, na które składa się obserwacja i analiza oraz działanie. Prawidłowo przeprowadzone badania mogą przynieść wymierne korzyści i zyski w znacznym stopniu przekraczające koszta inwestycyjne.

 

Mogą także przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki. Przykładowo, Lufthansa przeprowadziła w 2010 roku szczegółowe badania mające na celu wyodrębnienie szczegółowych grup klientów oraz zbadanie satysfakcji z podróży. W wyniku badań udało się m. in. określić szczególną grupę podróżujących – rodziców z dziećmi. Specjalnie dla nich opracowano instrukcje mające na celu zredukowanie stresu związanego z podróżą zarówno dla rodzin, jak i współpasażerów, a także uruchomiono rodzinny portal Lufhansy – oferujący zniżki dla rodzin oraz aplikacje dla dzieci. Działania te przyczyniły się do zbudowania wizerunku marki jako przyjaznej rodzinom oraz odpowiadającej na potrzeby klientów (źródło: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171201571 „Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady” Danuta Rucińska).

 

Dzięki tego typu działaniom marki mogą planować swoje strategie rozwoju długofalowo, nawet na kilka lat do przodu. Niezbędna jest do tego znajomość trendów, czyli obecnie panujących zwyczajów konsumenckich. W BioStat oferujemy kompleksowe badania marketingowe, opracowane przez specjalistów z dziedziny statystyki, analizy społeczno-gospodarczej, medycyny i farmacji. Przykładowe wykonywane przez nas badania to:

  • diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);
  • badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);
  • badania konceptów reklamowych, w tym – opakowań i reklam (story boardy/stilomatiki);
  • badania reakcji na kampanie reklamowe;
  • badania świadomości marki;
  • badania segmentacyjne;
  • ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);
  • pomiary obecności produktów w mediach, w tym – społecznościowych.

 

Oferujemy kompleksowe badania marketingowe dla rynku FMCG oraz farmacji. Sprawdź nasz cennik oraz gotowe raporty rynkowe.


Badania ankietowe od 4 zł.