Badania marketingowe


Artykuł

Aplikacje do ankiet jedno rozwiązanie, wiele możliwości

Aktualności

CATI System to nie tylko program służący do kontaktu z klientem przy wsparciu komputera. Jest to także znakomite rozwiązanie służące do kontaktowania się z konsumentem i przeprowadzeniu wywiadu, który pozwoli na pozyskanie wartościowych danych oraz utrzymanie pozytywnej relacji z klientem. Starając się sprostać wymaganiom rynku, wykorzystanie programu online pozwala na przeprowadzenie telefonicznej ankiety będącej wartościowym źródłem informacji o konsumencie.

W drodze ku prawidłowym wnioskom

Technika CATI zalicza się do badań ilościowych, co oznacza, że nakierowane jest ono na uzyskania odpowiedzi na pytanie: ile. Pozyskane dane po właściwiej ich analizie pozwalają na wyciągnięcie wniosków umożliwiających dalszy, niezachwiany rozwój firmy bądź usługi. System zapewnia:

€¢ proste wdrożenie oprogramowania
€¢ ograniczenie kosztów do minimum
€¢ aktualizacje – bez dodatkowych opłat
€¢ usunięcie z ankiet nieprawidłowych wpisów.

Pozwól sobie na więcej€¦

Dostosowując to narzędzie badawcze zwrócono uwagę na łatwość obsługi ankiety oraz jej przyjazny i intuicyjny interfejs. Aplikacje do ankiet są proste w obsłudze, dzięki czemu nie wymagają pomocy osób trzecich. System umożliwia zarządzanie badaniem oraz tworzenie własnych kwestionariuszy.

Wykorzystując platformę można dodatkowo przeprowadzić badania:

€¢ CAPI, czyli badania ankietowe wspomagane komputerowo
€¢ CAWI tj. badania online.

Możliwości, których nie ma żaden inny system

Technika ankietyzacji online pozwala na kontrolowanie jakości przeprowadzanych wywiadów ze względu na to, iż rozmowy są nagrywane, a co więcej system jest tak dostosowany, aby pytania były zadawane we właściwej kolejności przy zachowaniu logicznej konstrukcji wywiadu. Aplikacje do ankiet CATI System można wykorzystywać w takich projektach jak:

€¢ badania marketingowe,
€¢ badania rynku i opinii,
€¢ omnibusy,
€¢ badania ewaluacyjne.

System stworzony dla sukcesu€¦

Oprogramowanie CATI wykazuje się wysoką wiarygodnością otrzymanych danych, gdyż program pozwala na losowy bądź celowy dobór próby, kontrole tejże próby, szybkie dotarcie do grup, dostęp do wyników badań, a także śledzenie ich postępów.
Innymi wyróżnikami platformy są: zachowanie anonimowości respondenta, a także łatwy mechanizm tworzenia oraz testowania logiki ankiety. Wszystkie te walory sprawiają, że przeprowadzenie badań z wykorzystaniem CATI Systemu pozwala na zwiększenie ich efektywności oraz uzyskanie wyników cieszących się niesłabnącą jakością.


Badania ankietowe od 4 zł.