Badania marketingowe


fast-moving consumer goods

Cennik

Lp. Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto (od…)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 14 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600), raport Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badanie CLT n=450, analizy statystyczne, raport Konsumenci 18 dni 14000 PLN
Badania ankietowe od 4 zł.