Badania marketingowe


fast-moving consumer goods

Słaba strona badań jakościowych

Badania jakościowe są na ogół znacznie bardziej kosztowne w porównaniu do ilościowych, a co za tym idzie, próba badawcza jest mocno zawężona. Wnioski z pomiarów trudno wobec tego uogólniać na szerszą populację.

Jak rozwiązujemy ten problem?

Starannie dobrani respondenci do badania:

  • Zróżnicowani pod kątem cech demograficznych oraz ekonomicznych;
  • Prezentujący styl życia zgodny z przedmiotem badania;
  • Cechujący się odpowiednimi doświadczeniami oraz preferencjami zakupowymi;

Użycie autorskiej metody 2-stopniowej analizy danych:

  • Badanie przebiega w dwóch etapach. Celem pierwszego z nich jest pozyskanie opinii od pojedynczych reprezentantów docelowych grup z użyciem techniki jakościowej: np. IDI. Następnie ma miejsce analiza pozyskanych danych;
  • Wywiady grupowe FGI (badania focusowe): pomiary o charakterze eksploracyjnym. Celem ich przeprowadzenia jest pozyskanie dodatkowych informacji, a także poddanie weryfikacji tych danych, które udało się pozyskać w poprzednim etapie.
Badania ankietowe od 4 zł.