Badania marketingowe


fast-moving consumer goods

Oferta

W zakres realizowanych przez nas badań marketingowych wchodzą:

  • Badania skuteczności reklam oraz reakcji na prowadzone kampanie
  • Analizy segmentacyjne
  • Badania rynku
  • Konsumenckie insighty
  • Pomiary sensoryczne: oceny prototypów oraz produktów w fazie koncepcyjnej
  • Badania materiałów reklamowych i opakowań
  • Badania sensoryczne metodą CLT (Central Location Test)
  • Analiza wizerunku produktów w mediach tradycyjnych i social media
Badania ankietowe od 4 zł.