Badania marketingowe


Artykuł

Badania elastyczności cenowej – cena a realizacja potrzeb konsumenckich

Aktualności

Cena produktów powinna być ustalona w taki sposób, aby wyrażała oczekiwaną jakość produktów, a z drugiej strony powinna ona w znaczy sposób pozwolić na realizację potrzeb konsumenckich bądź wzrost motywacji wśród konsumentów do nabycia danego produktu. W tym celu przydatne są badania elastyczności cenowej, które pozwolą wskazać najbardziej pożądaną cenę.

Potrzeby klientów muszą zostać zrozumiane
Kliencie posiadają swoje potrzeby, które mogą być tak uświadomione, jak i nieuświadomione. Co więcej ważne jest, aby w badaniach elastyczności marki pamiętać, że różni klienci posiadają różne stopnie realizowania swoich potrzeb. Stąd ciężko przewidzieć jest konkretne zachowania konsumentów tym bardziej, jeśli spotykamy się z zmiennymi warunkami. Psychologia dowodzi, iż zachowania konsumenckie zdeterminowane są przez:
motywy i postrzeganie;

 • postawy;
 • osobowość;
 • uczenie się;
 • nawyki i zwyczaje;
 • skłonność do ryzyka.

Na czym koncentruje się motywacja?
Wiedza ta ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o analizę zachowań nabywczych, gdzie w szczególny sposób zwraca się uwagę na sferę emocjonalną w zachowaniach konsumentów. Inną istotą kwestią jest motywacja klientów, gdzie działają zarówno czynniki zewnętrze i wewnętrzne. Rozważmy dla przykładu dwie sytuację:

 • sąsiad kupił nowy rower;
 • odczuwam pragnienie.

W drugim przypadku to pragnienie motywuje nas do zakupu produktu, który zaspokoi nasze wewnętrzne potrzeby. Natomiast w pierwszej sytuacja nasza motywacja do zakupu nowego roweru wzrasta ze względu na czynniki zewnętrzne.

Właściwa cena€¦ Co to oznacza?
Badania elastyczności cenowej mają za zadanie dokonać takiej analizy sytuacji, która pozwoli na połączenie kilku elementów w całość, a przy tym będzie wspierać rozwój tak konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Za wspomniane elementy uważa się:

 • oczekiwania i potrzeby klientów;
 • najlepszą cenę;
 • zadowolenie i zysk producenta;
 • koszty związane z wprowadzeniem produktu na rynek.

Cena powinna oddziaływać na odbiorcę
Jeżeli mówiąc o cenie skupimy się na potrzeb konsumenckich należy podkreślić ich złożoność. Swoim zasięgiem zahaczają one o potrzeby fizjologiczne, ale także o takie potrzeby jak samorealizacja i rozwój. Konkretne produktu i oferty mogą wspierać realizację danych potrzeb. Badania elastyczności cenowej odpowiedzialne są nie tylko za dobranie korzystnej dla wszystkich ceny, ale także za wyznaczenie takiej ceny, która będzie oddziaływać na potrzeby grupy odbiorczej.


Badania ankietowe od 4 zł.