Badania marketingowe


Artykuł

Badanie reklamy – jak reklamy oddziałują na człowieka?

Aktualności

Badania koncentrujące się na reklamie pozwalają na uniknięcie strat wizerunkowych bądź też finansowych. Jak wiadomo każdą z tych sfer jest bardzo ciężko odbudować. Badanie reklamy poświęca swoją działalność na wytworzenie warunków skutecznej kampanii reklamowej, która będzie wyjątkowa, zapamiętana, dopasowana do potrzeb konsumenta i oddziałująca na jego emocje i wyobraźnię. Badanie te pozwala także na analizę dotychczas stosowanych reklam.

Reklama pozwala dotrzeć do potrzeb klientów

Jeśli przekaz reklamowy posiada właściwą formułę to odbiorca może wykorzystać ten przekaz w celu zaspokojenia potrzeb, które mogą być tak uświadomione, jak i nieuświadomione. Ponadto jak wykazały proces badawcze w obrębie badań reklamowych przekaz taki może zostać wykorzystany, aby:

  1. nadać znaczenie doświadczeniom;
  2. kształtować stosunek do świata;
  3. określić własną tożsamość;
  4. czerpać z niej przyjemności i satysfakcje emocjonalne.

Co w reklamie działa na konsumenta?

W omawianym rodzaju badań porusza się także kwestie, które mają związek z poziomem sprzedaży danych dóbr czy usług. Wyróżnia się następujące elementy, które mają wpływ na skuteczność reklamy:

  1. treść przekazu reklamowego;
  2. obraz;
  3. dźwięk.

Treść reklamy winna zaopatrzyć klienta w podstawowe informacje, a przy tym wzbudzić w nim zainteresowanie, które zmotywuje go do założonej w kampanii reklamowej reakcji. Pozostałe dwa elementy mają za zadanie wesprzeć treść. Za pomocą obrazu wywołuje się konkretne emocje. W tym celu stosuje się odpowiednie barwy, kształty, gesty i techniki montażu.

Co jeszcze warto wiedzieć o reklamie?

Dźwięk stanowi tło dla przedstawionej sytuacji w reklamie. Dzięki muzyce zwiększa się poziom perswazji reklamy oraz pozytywnie wpływa na zapamiętywanie przedstawianych treści. Co więcej dźwięk odpowiedzialny jest za utożsamianie produktu z czymś przyjemnym. Należy mieć na uwadze, ze badanie reklamy pozwalają na:

  1. wychwycenie mocnych i słabych stron reklamy;
  2. wskazać poziom rozpoznawalności produktu/usługi;
  3. określenie skuteczności proponowanej reklamy.

Punktem wyjścia jest wiedza o sobie

Jak widać przeprowadzenie badań w obrębie reklamy może wpłynąć w pozytywny sposób na odbiór prezentowanego produktu/usługi. Głównym zadaniem badań reklam jest wspomagania efektywnego docierania do odbiorców, którzy mogą zawierać się w danej grupie. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko skonstruowanie właściwej kampanii reklamowej, ale przede wszystkim rozpoznanie swojej pozycji na rynku.


Badania ankietowe od 4 zł.