Badania marketingowe


Artykuł

Badania satysfakcji pacjentów skuteczne i cenne narzędzie badawcze

Aktualności

Zmiany, jakie zachodzą w służbie zdrowia, jej ekonomizacja i rosnąca konkurencyjność zmieniają także w istotny sposób kwestię postrzegania pacjentów. Tak więc w dzisiejszych czasach pacjent to też klient. Opinia pacjentów może w istotny sposób przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, wskazać mocne i słabe strony placówki.
Tak więc badania satysfakcji pacjentów to bardzo cenne narzędzie badawcze. Ważne, by przeprowadzać je regularnie i€¦ wiedzieć o co pytać.

Aplikacja do badania opinii
Ponieważ badania satysfakcji pacjentów prowadzone samodzielnie przez placówki medyczne mogą być obarczone błędem i postrzegane jako nieobiektywne, powinny być one realizowane przez wyspecjalizowane instytucje. SurvGoTM to rozbudowana aplikacja do badania opinii – autorskie rozwiązanie firmy Biostat. Usprawnia ono projektowanie, zarządzanie oraz pozwala na pełną realizację ankietowych badań opinii, satysfakcji i lojalności. Sam Biostat może pochwalić się ponad 14-letnim doświadczeniem w tego typu działaniach i wieloma pozytywnymi referencjami ze strony klientów. Metodologia badania opinii pacjentów została stworzona zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67). Badanie pozwala ustalić satysfakcję pacjenta z zakończonej hospitalizacji, ocenić skuteczność leczenia i jakość świadczonej opieki.

Pytania o skuteczność leczenia
Aby badania było jak najbardziej miarodajne i reprezentatywne powinno się je przeprowadzić kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Narzędzie badawcze obejmuje podstawowe bloki tematyczne służące do pomiaru satysfakcji pacjenta takie jak:
– responsywność personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta,
– ocena konsumenckiej jakości opieki,
– skuteczność leczenia,
– skuteczność leczenia bólu,
– ocena satysfakcji pacjenta.

W wariancie rozszerzonym badanie uzupełnione jest o kwestie:
– jakości obsługi,
– przestrzegania formalnych procedur i kompletności przekazywanych informacji związanych z przeprowadzanym badaniem lub zabiegiem,
– ciągłości opieki,
– procedur związanych z oceną i skutecznym leczeniem bólu,
– bezpieczeństwem opieki.

Zdobyta podczas badania satysfakcji wiedza pozwala przede wszystkim na skuteczne zarządzanie placówką medyczną. Opinia uzyskana u źródła, czyli od samych pacjentów pozwala też na wprowadzenie rozwiązań i usprawnień zgodnych z ich oczekiwaniami. Badania satysfakcji pacjentów pozwalają ponadto zwiększyć szanse placówki medycznej na uzyskanie niezbędnych akredytacji.


Badania ankietowe od 4 zł.