Badania marketingowe


Artykuł

EDM – jak udostępniać ją pacjentowi?

Aktualności

W prawie pacjenta, a dokładniej w Prawie do dokumentacji  medycznej, jest zapisane, że każdy pacjent powinien mieć możliwość wglądu do swojej dokumentacji medycznej, odnoszącej się do stanu jego zdrowia, przebiegu leczenia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo takie mają również osoby upoważnione przez pacjenta do pobierania takiej dokumentacji. W jaki sposób zatem udostępnić pacjentowi (lub osobie przez niego upoważnionej) elektroniczną dokumentację medyczną?

 

EDM – sposoby udostępniania?

Idąc w kierunku informatyzacji, udostępnianie elektronicznej wersji dokumentacji medycznej czyli EDM jest co raz bardziej powszechne. Zacznijmy od tego, że dokumentację medyczną można udostępnić w różnych formach m. in. poprzez sporządzenie kopii na nośniku danych czy w wersji elektronicznej. Jeśli placówka medyczna ma taką możliwość, może udostępnić dokumentację sporządzoną w wersji papierowej poprzez wykonanie odwzorowania cyfrowego i przekazanie jej pacjentowi, komunikując się z nim elektronicznie (według ustawy mianem środkami komunikacji elektronicznej są „rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną”), lub wręczając mu wyżej wymieniony nośnik danych.

 

Ile zapłaci pacjent za kopię dokumentacji medycznej?

Wielu pacjentów może się obawiać, że pobieranie z placówki leczniczej dokumentacji medycznej może kosztować ich więcej, aniżeli jej kserokopia wykonana na papierze. Nie powinni się jednak tym martwić, ponieważ ustalono już maksymalne kwoty opłaty, jaką przychodnie i szpitale będą mogły pobierać za udostępnianie dokumentacji. Zgodnie z tym za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku nie może kosztować więcej niż 1 zł 50 gr.

 

Czy każda placówka ma obowiązek udostępnienia pacjentowi EDMu?

Na nic zdadzą się wywieszone przy okienku napisy Wydajemy dokumentację medyczną tylko w postaci kserokopii czy też Nie wydajemy dokumentacji w wersji elektronicznej. Wybór pacjenta, w jakiej formie chce uzyskać kopię dokumentacji medycznej czy to na papierze, czy w wersji elektronicznej pozostawiony jest jego kwestii.


Badania ankietowe od 4 zł.