Badania marketingowe


Artykuł

Raporty rynkowe dla firm z branży farmaceutycznej

Aktualności

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że tylko dokonywanie bieżącej analizy trendów na rynku pozwoli Ci zachować konkurencyjność względem pozostałych podmiotów? Jest to ogromnie istotne zwłaszcza w branży farmaceutycznej, na którym znajduje się setki różnych marek leków, które w zasadzie nie różnią się pomiędzy sobą mając na uwadze zawartość substancji czynnych. Dlatego też warto szukać kreatywnych sposobów na to, aby wyróżnić własny brand.

Raporty rynkowe to wiedza na wyciągnięcie ręki

W celu rozpoznania sytuacji na rynku możesz zdecydować się na zlecenie firmie badawczej projektu medical market research. Wówczas będziesz musiał przedstawić jej pytania, na jakie w toku planowanych pomiarów zamierzasz uzyskać odpowiedź. Agencja zaproponuje metody i techniki badawcze, przekaże harmonogram oraz przedstawi wycenę realizacji.
Badania tego typu aby mogły przynieść wartościowe i wiarygodne wnioski powinny zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnych podejść metodologicznych oraz narzędzi. Istotne jest zatem to, aby zostały spełnione kryteria triangulacji metodologicznej. Badania rynku zwykle rozpoczynają się od pomiaru jakościowego (indywidualne lub grupowe wywiady pogłębione), służącego eksploracji problemu badawczego. Następnie prowadzone są ilościowe badania na reprezentatywnej grupie respondentów. W przypadku badań dla farmacji są to zazwyczaj pacjenci lub docelowi konsumenci leków. Nie trudno więc sobie wyobrazić, iż realizacja wszystkich etapów badania marketingowego pochłonie spore koszty, a także będzie stosunkowo czasochłonna.

Gotowy raport rynkowy na zamówienie

Ogromna konkurencja na rynku farmaceutycznym wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Nie możesz zatem pozwolić sobie na to, aby zbyt długo czekać na uzyskanie wyników z przeprowadzanych badań. Czas ten zdołasz skrócić do minimum, jeżeli zdecydujesz się na gotowe raporty rynkowe, dostępne na stronach internetowych największych firm badawczych w Polsce.

Raport taki to opracowanie sporządzone przez agencję w trakcie wykonanych przez nią wcześniej badań własnych. Może ono dotyczyć między innymi takich zagadnień jak preferencje Klientów odnośnie nabywania leków i suplementów, miejsca dokonywania zakupów, skłonność do rekomendowania, preferowane kanały promocji etc. Dzięki wnioskom z badania możesz dowiedzieć się, jakie oczekiwania i potrzeby Klientów nie zostały dotychczas spełnione. Następnie na podstawie uzyskanej wiedzy będziesz mógł wdrożyć odpowiednie działania.

Jakie są zasady nabywania raportu?

Zanim dodasz raport do koszyka zakupowego, będziesz mógł wcześniej zapoznać się ze spisem treści oraz aneksem w postaci spisu tabel oraz wykresów. Dzięki temu zostanie Ci zapewniony ogólny ogląd odnośnie tego, jaka jest faktyczna zawartość opracowania nie jest to zatem kupowanie tzw. kota w worku. Jeżeli natomiast okaże się, że raport rynkowy w jakimś stopniu nie spełnia Twoich oczekiwań, wówczas masz możliwość zwrócenia się do firmy badawczej o poszerzenie zakresu badania o wybrane zagadnienia. Wówczas zostanie przeprowadzony dodatkowy pomiar.

Podsumowanie

Nie pozwól więc sobie na to, aby konkurencja Cię wyprzedziła. Wymarzone wyniki sprzedażowe leków, suplementów czy kosmetyków osiągniesz jedynie wówczas, jeżeli swoje decyzje biznesowe oprzesz na wiarygodnych danych z analizy rynku. Skorzystanie z raportów rynkowych to wiedza na wyciągnięcie ręki oraz możliwość ograniczenia wydatków do minimum.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści z korzystania z raportów rynkowych dla firm z branży farmaceutycznej?
Korzyści z korzystania z raportów rynkowych dla firm z branży farmaceutycznej obejmują zdobycie wiedzy na temat obecnego stanu rynku, identyfikację trendów i możliwości, zrozumienie konkurencji, dostarczenie informacji o konsumentach i pacjentach, wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz opracowanie efektywnych strategii marketingowych.
Jakie informacje można znaleźć w raportach rynkowych dla firm z branży farmaceutycznej?
Raporty rynkowe dla firm z branży farmaceutycznej mogą zawierać informacje na temat wielkości rynku farmaceutycznego, wzrostu sektora, segmentacji rynku, analizy konkurencji, regulacji i przepisów prawnych, analizy SWOT, prognoz dotyczących rynku, preferencji i zachowań konsumentów, analizy trendów terapeutycznych, oceny nowych produktów i wiele innych danych istotnych dla branży farmaceutycznej.

Badania ankietowe od 4 zł.