Badania marketingowe


Artykuł

Badanie reklamy – jak reklamy oddziałują na człowieka?

Badania marketingowe

Badania koncentrujące się na reklamie pozwalają na uniknięcie strat wizerunkowych bądź też finansowych. Jak wiadomo każdą z tych sfer jest bardzo ciężko odbudować. Badanie reklamy poświęca swoją działalność na wytworzenie warunków skutecznej kampanii reklamowej, która będzie wyjątkowa, zapamiętana, dopasowana do potrzeb konsumenta i oddziałująca na jego emocje i wyobraźnię. Badanie te pozwala także na analizę dotychczas stosowanych reklam.

Reklama pozwala dotrzeć do potrzeb klientów

Jeśli przekaz reklamowy posiada właściwą formułę to odbiorca może wykorzystać ten przekaz w celu zaspokojenia potrzeb, które mogą być tak uświadomione, jak i nieuświadomione. Ponadto jak wykazały proces badawcze w obrębie badań reklamowych przekaz taki może zostać wykorzystany, aby:

  1. nadać znaczenie doświadczeniom;
  2. kształtować stosunek do świata;
  3. określić własną tożsamość;
  4. czerpać z niej przyjemności i satysfakcje emocjonalne.

Co w reklamie działa na konsumenta?

W omawianym rodzaju badań porusza się także kwestie, które mają związek z poziomem sprzedaży danych dóbr czy usług. Wyróżnia się następujące elementy, które mają wpływ na skuteczność reklamy:

  1. treść przekazu reklamowego;
  2. obraz;
  3. dźwięk.

Treść reklamy winna zaopatrzyć klienta w podstawowe informacje, a przy tym wzbudzić w nim zainteresowanie, które zmotywuje go do założonej w kampanii reklamowej reakcji. Pozostałe dwa elementy mają za zadanie wesprzeć treść. Za pomocą obrazu wywołuje się konkretne emocje. W tym celu stosuje się odpowiednie barwy, kształty, gesty i techniki montażu.

Co jeszcze warto wiedzieć o reklamie?

Dźwięk stanowi tło dla przedstawionej sytuacji w reklamie. Dzięki muzyce zwiększa się poziom perswazji reklamy oraz pozytywnie wpływa na zapamiętywanie przedstawianych treści. Co więcej dźwięk odpowiedzialny jest za utożsamianie produktu z czymś przyjemnym. Należy mieć na uwadze, ze badanie reklamy pozwalają na:

  1. wychwycenie mocnych i słabych stron reklamy;
  2. wskazać poziom rozpoznawalności produktu/usługi;
  3. określenie skuteczności proponowanej reklamy.

Punktem wyjścia jest wiedza o sobie

Jak widać przeprowadzenie badań w obrębie reklamy może wpłynąć w pozytywny sposób na odbiór prezentowanego produktu/usługi. Głównym zadaniem badań reklam jest wspomagania efektywnego docierania do odbiorców, którzy mogą zawierać się w danej grupie. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko skonstruowanie właściwej kampanii reklamowej, ale przede wszystkim rozpoznanie swojej pozycji na rynku.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest badanie reklamy?
Badanie reklamy to proces gromadzenia informacji od odbiorców w celu oceny skuteczności kampanii reklamowej. Celem takiego badania jest zrozumienie reakcji odbiorców na reklamę, jej wpływu na ich postawy, zainteresowanie produktem/usługą oraz identyfikacja obszarów do poprawy.
Jakie informacje można uzyskać z badania reklamy?
Badanie reklamy dostarcza różnorodnych informacji, takich jak m.in.: skuteczność reklamy w przyciąganiu uwagi i zapamiętywalności, postrzeganie marki i produktu po ekspozycji na reklamę, wpływ reklamy na postawy, zainteresowanie i chęć zakupu czy ocena przekazu reklamowego.

Badania ankietowe od 4 zł.