Badania marketingowe


Artykuł

Badania satysfakcji klientów – potrzeby w zachowaniach konsumenckich

Badania marketingowe

Satysfakcję należy rozumieć jako zmienny stan, który może ulegać w dynamiczny sposób zmianom. Inaczej jest z lojalnością, która jest stanem względnie stałym, co wyraża się między innymi tym, że klient jest w stanie swoim własnym imieniem świadczyć o wysokim poziomie produktów czy usług danej firmy. Badania satysfakcji klientów pozwalają zbadać poziom zadowolenia klientów oraz wskazać czynniki wspierające zyskiwanie lojalności konsumentów.

Badanie skoncentrowane na różnych aspektach
Mówiąc o zadowoleniu należy odnieść się do zachowań konsumenckich, które uwzględniają:
– potrzeby wraz z ich hierarchizacją;
– sposób nabycia środków służących do konsumpcji;
– wybór wśród środków konsumpcji;
– sposób zastosowania środków konsumpcji.
W badaniach satysfakcji klientów wszystkie te elementy są bardzo ważne, co przekłada się na jakość otrzymanych wyników. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych narzędzi możliwym jest odnoszenie się w procesach badawczych tak do motywacji, jak i potrzeb konsumentów.

Za wyborami stoją potrzeby
Powód, dla którego korzysta się z danego produktu bądź usługi jest sprawą indywidualną. Nie można wskazać wspólnego powodu, dla którego dane osoby wybrały daną rzecz/usługę. I tak na przykład wybierając ubranie można kierować się różnymi przesłankami na przykład dotyczącymi wyglądu danej rzeczy, samopoczucia po ubraniu danej rzeczy czy nawet potwierdzenia przynależności do danej grupy społecznej. Wśród konsumentów wyróżnia się następujące potrzeby:
– funkcjonalne;
– hedonistyczne;
– podziwiania innych;
– altruistyczne;
– doświadczania emocji;
– społeczne;
– komunikacyjne.

Potrzeby są sprawą osobistą
Można powiedzieć, iż potrzeby te zorientowane są na różnorakie cele. Realizacja potrzeb może odpowiadać:
– tworzeniu własnego wizerunku;
– utrzymaniu kontaktu z innymi;
– odczuwaniu przynależności i akceptacji;
– porównywaniu się z innymi.
Badania satysfakcji klientów wskazują, iż konsumenci różnią się wśród siebie hierarchią potrzeb. Co więcej każda z potrzeb może być mniej lub bardziej ważna dla danego klienta. Stąd często ciężko jest wskazać jedną dominującą potrzebę wśród odbiorców rynku.

O zadowolenie można zadbać
Dzięki przeprowadzaniu procesów badawczych możliwym staje się wyciąganie ze zbiorów danych wielu informacji na temat odbiorców produktu/usługi. Pozwala to na zaplanowanie efektywnej kampanii reklamowej czy właściwe zdefiniowanie standardów obsługi klientów. W obrębie badań satysfakcji klientów można powiedzieć, iż odpowiadają one za pozytywne wzmacnianie zadowolenia konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badania satysfakcji klientów są ważne?
Badania satysfakcji klientów są ważne z wielu powodów, jednak m.in. pozwalają zrozumieć, czy klienci są zadowoleni z produktów lub usług oferowanych przez firmę, umożliwiają identyfikację obszarów, które należy poprawić, aby zwiększyć lojalność klientów, pomagają w odkrywaniu nowych potrzeb i oczekiwań klientów czy mogą dostarczyć informacji zwrotnych na temat konkurencyjności firmy w porównaniu z innymi graczami na rynku. 
Czym są badania satysfakcji klientów?
Badania satysfakcji klientów to proces gromadzenia informacji od klientów w celu zrozumienia ich opinii, oczekiwań, doświadczeń i poziomu zadowolenia związanych z produktem, usługą lub marką. Celem tych badań jest identyfikacja obszarów do poprawy i podjęcie działań mających na celu zwiększenie satysfakcji klientów.

Badania ankietowe od 4 zł.