Badania marketingowe


Artykuł

Badania satysfakcji pacjentów – skuteczne i cenne narzędzie badawcze

Badania marketingowe

Zmiany, jakie zachodzą w służbie zdrowia, jej ekonomizacja i rosnąca konkurencyjność zmieniają także w istotny sposób kwestię postrzegania pacjentów. Tak więc w dzisiejszych czasach pacjent to też klient. Opinia pacjentów może w istotny sposób przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, wskazać mocne i słabe strony placówki.
Tak więc badania satysfakcji pacjentów to bardzo cenne narzędzie badawcze. Ważne, by przeprowadzać je regularnie i wiedzieć o co pytać.

Aplikacja do badania opinii
Ponieważ badania satysfakcji pacjentów prowadzone samodzielnie przez placówki medyczne mogą być obarczone błędem i postrzegane jako nieobiektywne, powinny być one realizowane przez wyspecjalizowane instytucje. SurvGoTM to rozbudowana aplikacja do badania opinii – autorskie rozwiązanie firmy Biostat. Usprawnia ono projektowanie, zarządzanie oraz pozwala na pełną realizację ankietowych badań online opinii, satysfakcji i lojalności. Sam Biostat może pochwalić się ponad 14-letnim doświadczeniem w tego typu działaniach i wieloma pozytywnymi referencjami ze strony klientów. Metodologia badania opinii pacjentów została stworzona zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67). Badanie pozwala ustalić satysfakcję pacjenta z zakończonej hospitalizacji, ocenić skuteczność leczenia i jakość świadczonej opieki.

Pytania o skuteczność leczenia
Aby badania było jak najbardziej miarodajne i reprezentatywne powinno się je przeprowadzić kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Narzędzie badawcze obejmuje podstawowe bloki tematyczne służące do pomiaru satysfakcji pacjenta takie jak:
– responsywność personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta,
– ocena konsumenckiej jakości opieki,
– skuteczność leczenia,
– skuteczność leczenia bólu,
– ocena satysfakcji pacjenta.

W wariancie rozszerzonym badanie uzupełnione jest o kwestie:
– jakości obsługi,
– przestrzegania formalnych procedur i kompletności przekazywanych informacji związanych z przeprowadzanym badaniem lub zabiegiem,
– ciągłości opieki,
– procedur związanych z oceną i skutecznym leczeniem bólu,
– bezpieczeństwem opieki.

Zdobyta podczas badania satysfakcji wiedza pozwala przede wszystkim na skuteczne zarządzanie placówką medyczną. Opinia uzyskana u źródła, czyli od samych pacjentów pozwala też na wprowadzenie rozwiązań i usprawnień zgodnych z ich oczekiwaniami. Badania satysfakcji pacjentów pozwalają ponadto zwiększyć szanse placówki medycznej na uzyskanie niezbędnych akredytacji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badania satysfakcji pacjentów mają wpływ na jakość opieki medycznej?
Tak, badania satysfakcji pacjentów mają istotny wpływ na jakość opieki medycznej. Pozwalają one m.in. poznać opinię pacjentów i zidentyfikować obszary do poprawy. Na podstawie zebranych informacji placówki medyczne mogą wprowadzać zmiany, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania pacjentów.
Czy badania satysfakcji pacjentów mogą pomóc w budowaniu lojalności pacjentów?
Dzięki nim placówki medyczne mogą dostosować swoje usługi i podejście do indywidualnych preferencji pacjentów, co zwiększa szanse na zadowolenie i lojalność. Ponadto działania podejmowane na podstawie zebranych w toku badania informacji pozwalają budować zaufanie pacjentów do placówki medycznej, co z kolei wpływa na długoterminowe relacje.

Badania ankietowe od 4 zł.