Badania marketingowe


Artykuł

Badania świadomości marki – proces konsumpcji

Badania marketingowe

Dbanie o rozwój swojej firmy zakłada także budowę pozytywnego wizerunku, który będzie zgodny z filozofią firmy, a przy tym będzie spełniał oczekiwania rynku. Badania świadomości marki mają na celu zwiększenie świadomości w obrębie kondycji swojej marki, a także polepszenie jakości podejmowanych decyzji. Głównym celem budowania marki jest przyciągnięcie jak największej liczby konsumentów, którzy będą w stanie utożsamić się z proponowaną ofertą.

Podstawą decyzji są zebrane dane
W procesie badań świadomości marki bardzo ważnym etapem jest zbieranie danych, które mogą być przydatne na przykład w budowaniu oferty promocyjnej bądź konstruowaniu kampanii reklamowych. Dzięki pozyskanym informacją oferta taka będzie odpowiadać możliwością oraz wymaganiom odbiorców rynku. W kontekście rynku konsumpcyjnego analiza danych może oddziaływać na:

  • dobór produktów sprzedażowych;
  • efektywne tworzenie nowych placówek;
  • dobór właściwej drogi kontaktu z klientem;
  • budowanie przewagi konkurencyjnej.

Konsumpcja to wymagający proces
Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe jest zebranie informacji na temat zachowań i postaw konsumentów, a to umożliwia tworzenie standardów obsługi odpowiadających skonkretyzowanym oczekiwaniom. Pojęcie konsumpcji nakierowane jest na zagadnienia związane z wykorzystywaniem i zagospodarowaniem dóbr wytwarzanych w procesie pracy. Stąd konsumpcję dzielimy na:

  • trwałą nie zagrażającemu środowisku naturalnemu;
  • nietrwałą zagrażającą środowisku naturalnemu.

Jeśli wiesz to możesz działać
Najprościej rzecz ujmując konsumpcja to spożycie dóbr materialnych oraz usług w procesie spełniania potrzeb ludzkich.. O konsumpcji można powiedzieć także, iż zaspokaja potrzeby ludzie, które:

  • odczuwane są jako brak czegoś;
  • związane są z potrzebami biologicznymi;
  • odnoszą się do doświadczeń;
  • nakierowane są na wypełnienie braku.

Badania świadomości marki pozwalają na stworzenie oferty dostosowanej do szerokiej gamy potrzeb konsumentów. Zbadanie poziomu świadomości konsumentów w obrębie danej marki pozwala na podjęcie konkretnych działań.

Pozwolić sobie na rozwój
Działania nakierowane na rozpoznanie poziomu świadomości marki pozwalają na podjęcie konkretnych działań w obszarze zarządzania produktem. W kontekście badań świadomości marki można powiedzieć, iż odpowiedzialne są one za określanie miejsca danego produktu wobec innych konkurencyjnych marek, zaś wiedza pozyskana w procesie badawczym pozwala na umacnianie dotychczasowej pozycji względem rywali.


Badania ankietowe od 4 zł.