Badania marketingowe


Artykuł

CATI – metody badawcze wykorzystywane w badaniach marketingowych

Badania marketingowe

Zastosowanie w procesie badawczym odpowiednich metod ma znaczenie dla osiąganych wyników. Dobrze wybrana technika badawcza pozwala na pozyskiwanie danych odznaczających się rzetelnością oraz przekłada się na ich zastosowanie w praktycznych działaniach.

Podstawowe metody badawcze
Do najpopularniejszych metod badawczych można zaliczyć:
1. wywiady realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI,
2. ankietyzację online CAWI,
3. wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym CATI.
Każda z tych metod może zostać z powodzeniem zastosowana m.in. w badaniach marketingowych, które mają na celu zwiększenie trafności podejmowanych decyzji, eliminację ryzyka i zwiększenie zysków. Metodę badawczą w tego typu badaniach wykorzystuje się w odpowiedzi na specyficzne cechy odbiorców badania, a także w związku z planem badania.

Zastosowanie metody CAPI i CAWI
Przeprowadzając proces badawczy, warto pamiętać o regularnym powtarzaniu badań, mających na celu sprawdzenie kierunku zachodzących zmian. Oprócz systematyczności warto pamiętać także o ich użyteczności oraz celowości. Zarówno metoda CAPI, jak i CAWI pozwoli na zawieranie w ankiecie treści audiowizualnych i automatyczne wprowadzanie danych do systemu. Ponadto wśród charakterystycznych cech ankietyzacji online warto wyznaczyć:
1. możliwość szybkiego dotarcia do dużego grona odbiorców,
2. samodzielne wypełnianie ankiet przez ankietowanych,
3. zminimalizowanie kosztów procesu.
CAPI natomiast pozwala na realizowanie badania face to face oraz objaśnianie pytań i odpowiedzi.

Metoda CATI, która eliminuje częste błędy w badaniach
Zastosowanie w procesie badawczym wywiadu telefonicznego prowadzonego ze wspomaganiem komputerowym, uniemożliwia zakończenie badania bez wprowadzenia do systemu wszystkich odpowiedzi ankietowanego. Ponadto CATI pozwala na:
1. rejestrację prowadzonych wywiadów i ich ponowne odsłuchanie,
2. przeprowadzenie uporządkowanego wywiadu,
3. bezpośrednie wprowadzanie odpowiedzi do systemu,
4. dotarcie do odbiorców badania w różnym wieku.

Metoda badawcza powinna pozwolić zrealizować cel
Niezależnie od wybranej metody badawczej projekt powinien być realizowany zgodnie z postawionym celem, zaś pozyskane winny pozwolić na ich efektywne wykorzystanie. Należy pamiętać, że zrealizowane badania marketingowe mają za zadanie podnosić efektywność prowadzonych działań. Tym samym zastosowane metody powinny w maksymalnym stopniu dostarczać informacji na temat badanego zagadnienia i przewidywać zagrożenia, które mogą uniemożliwić wzrost.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest CATI?
CATI to skrót od Computer-Assisted Telephone Interviewing, czyli komputerowo wspomaganych telefonicznych wywiadów badawczych. Jest to technika badawcza, która wykorzystuje telefon do przeprowadzania wywiadów ankietowych.
Jakie są inne metody badawcze wykorzystywane w badaniach marketingowych?
Oprócz CATI, istnieje wiele innych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach marketingowych. Należą do nich m.in.: ankiety online (CAWI), wywiady fokusowe (FGI) czy indywidualne wywiady pogłębione (IDI).

Badania ankietowe od 4 zł.