Badania marketingowe


Artykuł

Wdrażanie wyników badań online do strategii przedsiębiorstwa

Badania marketingowe

Badaniu online zawsze powinien przyświecać określony cel, bowiem tylko wtedy jego wyniki będzie można w jasny sposób przełożyć na działania przedsiębiorstwa. Jakie mogą być cele takiego badania, a także w jaki sposób rezultaty należy przekładać na strategię firmy i to zarówno długoterminową, jak i krótkoterminową?

Wyniki w przystępnej formie

Obecnie wyniki badań online są prezentowane w na tyle przystępnej formie, że można od razu wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i wdrożyć konkretne działania. W przypadku panelu konsumenckiego Badanie-Opinii.pl na którym można realizować tego typu ankiety, zleceniodawca po otrzymaniu wyników od wszystkich respondentów otrzymuje je w formie gotowych raportów oraz analiz, co znacznie przyspiesza postępowanie na etapie wdrożenia rezultatów.

Od celu badania online, aż po wdrożenie wniosków

Badanie online zawsze powinno mieć jasno określony cel, który powinien przyświecać na każdym etapie jego realizacji. Dzięki jego klarownemu wskazaniu łatwiejsze będzie również wdrożenie odpowiednich działań po uzyskaniu rezultatów. Przykładem jest badanie online przeprowadzone w celu oceny konceptów reklamowych. Jeśli bowiem okaże się, że żaden z zaprezentowanych spotów nie osiągnął znacząco lepszych wyników w porównaniu do pozostałych, niezbędne może być opracowanie zupełnie nowych koncepcji.

Kolejnym przykładem jest realizacja badania online w celu oceny wizerunku przedsiębiorstwa na tle konkurentów. Tutaj jednym z wniosków może być to, że marka celująca w rynek dóbr luksusowych wcale nie jest postrzegana w ten sposób na tle rywali. Będzie to więc motyw do rozpoczęcia akcji reklamowej czy wręcz całościowego rebrandingu marki.

Plan działań

Posiadanie wyników badania online nie jest jednak wystarczające, aby rozpocząć odpowiednie działania. Warto, aby został stworzony również raport w którym zostaną wskazane obszary wymagające naprawy, a także czasowy plan, gdy działania te będą realizowane. Trzeba także, aby nad tymi działaniami czuwały odpowiednie osoby, które będą oceniać, czy podejmowane są właściwe kroki oraz czy nie dochodzi do żadnych opóźnień w tym zakresie.

Ostatni krok to ewaluacja tego, czy wnioski płynące z badania online zostały wdrożone do strategii firmy. Informacje płynące z takiej oceny to również dobre źródło informacji na przyszłość, choćby pod kątem tego, czy osoby zaangażowane w ten proces dobrze wywiązały się ze swoich zadań.

Jak doskonale widać ważnym etapem jest nie tyle przeprowadzenie badania online, co podjęcie w związku z jego wynikami odpowiednich kroków. Jeśli i Państwo chcą zrealizować taki projekt, zachęcamy do skorzystania z oferty platformy Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowało się już ponad 150 tys. respondentów gotowych do wzięcia udziału w ankietach.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści płynące z wdrażania wyników badań online do strategii przedsiębiorstwa?
Wdrażanie wyników badań online do strategii przedsiębiorstwa przynosi wiele korzyści m.in.: lepsze zrozumienie klientów, zrozumiałą segmentację rynku, czy umożliwia reagować na zmieniające się trendy i otoczenie.
Czy wszystkie wyniki badań online są równie wartościowe dla strategii przedsiębiorstwa?
Wyniki badań online można uznać za wartościowe jeżeli badanie zrealizowano z uwzględnieniem najwyższych standardów. Dlatego też najlepiej zlecić realizację badania profesjonalnej jednostce badawczej takiej jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat.

Badania ankietowe od 4 zł.