Badania marketingowe


Artykuł

Aplikacje do ankiet jedno rozwiązanie, wiele możliwości

Badania rynku

CATI System to nie tylko program służący do kontaktu z klientem przy wsparciu komputera. Jest to także znakomite rozwiązanie służące do kontaktowania się z konsumentem i przeprowadzeniu wywiadu, który pozwoli na pozyskanie wartościowych danych oraz utrzymanie pozytywnej relacji z klientem. Starając się sprostać wymaganiom rynku, wykorzystanie programu online pozwala na przeprowadzenie telefonicznej ankiety będącej wartościowym źródłem informacji o konsumencie.

W drodze ku prawidłowym wnioskom

Technika CATI zalicza się do badań ilościowych, co oznacza, że nakierowane jest ono na uzyskania odpowiedzi na pytanie: ile. Pozyskane dane po właściwiej ich analizie pozwalają na wyciągnięcie wniosków umożliwiających dalszy, niezachwiany rozwój firmy bądź usługi. System zapewnia:

  •  proste wdrożenie oprogramowania
  •  ograniczenie kosztów do minimum
  •  aktualizacje – bez dodatkowych opłat
  •  usunięcie z ankiet nieprawidłowych wpisów.

Pozwól sobie na więcej!

Dostosowując to narzędzie badawcze zwrócono uwagę na łatwość obsługi ankiety oraz jej przyjazny i intuicyjny interfejs. Aplikacje do ankiet są proste w obsłudze, dzięki czemu nie wymagają pomocy osób trzecich. System umożliwia zarządzanie badaniem oraz tworzenie własnych kwestionariuszy.

Wykorzystując platformę można dodatkowo przeprowadzić badania:

  •  CAPI, czyli badania ankietowe wspomagane komputerowo
  • CAWI tj. badania online.

Możliwości, których nie ma żaden inny system

Technika ankietyzacji online pozwala na kontrolowanie jakości przeprowadzanych wywiadów ze względu na to, iż rozmowy są nagrywane, a co więcej system jest tak dostosowany, aby pytania były zadawane we właściwej kolejności przy zachowaniu logicznej konstrukcji wywiadu. Aplikacje do ankiet CATI System można wykorzystywać w takich projektach jak:

  • badania marketingowe,
  • badania rynku i opinii,
  • omnibusy,
  • badania ewaluacyjne.

System stworzony dla sukcesu!

Oprogramowanie CATI wykazuje się wysoką wiarygodnością otrzymanych danych, gdyż program pozwala na losowy bądź celowy dobór próby, kontrole tejże próby, szybkie dotarcie do grup, dostęp do wyników badań, a także śledzenie ich postępów.
Innymi wyróżnikami platformy są: zachowanie anonimowości respondenta, a także łatwy mechanizm tworzenia oraz testowania logiki ankiety. Wszystkie te walory sprawiają, że przeprowadzenie badań z wykorzystaniem CATI Systemu pozwala na zwiększenie ich efektywności oraz uzyskanie wyników cieszących się niesłabnącą jakością.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są aplikacje do ankiet?
Aplikacje do ankiet to narzędzia, które umożliwiają tworzenie, wysyłanie i analizowanie ankiet online. Zapewniają łatwy sposób na zbieranie informacji od respondentów, a następnie analizę zebranych danych w celu uzyskania wglądu i wniosków.
Jakie funkcje są dostępne w aplikacjach do ankiet?
Aplikacje do ankiet oferują różnorodne funkcje, w zależności od konkretnej platformy. Aplikacja SurvGo oferuje m.in.: możliwość tworzenia różnych typów pytań, takich jak jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, suwak, pytania otwarte, itp., możliwość personalizacji ankiet, dodawanie logo firmy, zmiana kolorów, dostosowanie układu, czy automatyczne generowanie raportów i analiza danych.

Badania ankietowe od 4 zł.