Badania marketingowe


Artykuł

CATI, czy PAPI?

Badania rynku

Decydując się na przeprowadzenie badania mamy do wyboru wiele form ankietowania, lecz warto zastanowić się przed rozpoczęciem ankiety, która metoda badawcza będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Należy rozważyć wiele sektorów, które będą dla nas ważne  w trakcie przeprowadzania badania: czy zależy nam na szybkim czasie przeprowadzenia ankiety, czy na minimalizacji kosztów. Do najbardziej popularnych metod badawczych zaliczamy: badania CATI – wywiady telefoniczne wspomagane programami komputerowymi, a także PAPI – wywiady bezpośrednie z użyciem papierowego druku. Wspomniane sondaże są przeprowadzane na różne sposoby, w ankietach CATI respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z ankietującym, natomiast w badaniach PAPI występuje spotkanie tych osób. Różnic jest wiele, dlatego warto zastanowić się i uzmysłowić sobie, który sposób ankietowania powinniśmy wybrać przed przeprowadzeniem badania.

Kontakt z respondentem

Główną różnicą pomiędzy ankietami w formie CATI, a PAPI jest kontakt z respondentem. W przypadku badań telefonicznych z użyciem programów komputerowych ankiety przeprowadzane są za pomocą kwestionariuszy komputerowych, a osoby ankietujące nie mają bezpośredniego kontaktu z ankietowanymi. Ankieterzy rozmawiają z respondentami telefonicznie uzupełniając formularze odpowiedziami badanych na bieżąco, co pozwala pominąć im pytania wykluczające się. W badaniach PAPI ankietujący posiadają bezpośredni kontakt z respondentami zapisując odpowiedzi na kartce papieru. Po zakończeniu badań PAPI, aby móc przeanalizować uzyskane wyniki ankietujący muszą wpisać je do cyfrowych formularzy. Takie czynności są bardzo pracochłonne, więc wymagają dodatkowego czasu od osób ankietujących. W związku z tym w takim samym okresie czasu możemy uzyskać znacznie więcej informacji badając respondentów metodą CATI.

Co jest bardziej kosztowne?

Koszt badań PAPI jest dość wysoki, co może być zniechęcającym czynnikiem do skorzystania z tej metody. Głównymi przyczynami wysokiego nakładu pieniężnego będą czynniki, takie jak: konieczność wyjazdu w teren, wydrukowanie dużej liczby ankiet oraz kodowanie wyników badań do komputera po zakończeniu ankiety z respondentem. Czas pracy osób ankietujących znacząco się wydłuża, co także wpływa na wzrost kosztów (wynagrodzenia dla pracowników). W przypadku ankiet CATI możemy zauważyć, że koszt przeprowadzenia takiego badania należy do jednej z najtańszych opcji. Wynika to z faktu, że cały proces badawczy jest przeprowadzany w siedzibie firmy zajmującej się zleceniem. Wyniki badań ankiety są zapisywane na bieżąco w jednym kwestionariuszu, co także wpływa pozytywnie na płynność wykonywanych ankiet. Nie musimy obawiać się ujawnienia danych, bądź utraty informacji, gdyż nie przemieszczamy się z zebranymi informacjami.

Porównując metody badawcze CATI oraz PAPI można zauważyć, iż ankiety przeprowadzane telefoniczne z wykorzystaniem programów komputerowych są znacznie tańszą możliwością, niż ankiety w wersji papierowej. W tym samym czasie możemy zdobyć także więcej informacji kontaktując się z ankietowanymi telefonicznie. Osoby ankietujące nie muszą poświęcać czasu na dojazd do respondentów oraz przepisywać danych do programów komputerowych. Metody badawcze CATI należą na pewno do jednych z najbardziej efektywnych metod badawczych i są często wykorzystywaną formą ankietowania w obecnych czasach.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym różnią się badania CATI od PAPI?
Badania CATI są przeprowadzane za pomocą telefonu, gdzie ankieterzy zadają pytania respondentom, wpisują odpowiedzi bezpośrednio do systemu komputerowego. Natomiast badania PAPI polegają na tradycyjnym wypełnianiu ankiet na papierze, które później są przetwarzane i analizowane.
Która technika jest bardziej popularna?
Popularność technik CATI i PAPI zależy od kontekstu i celu badania. Wiele badań preferuje technikę CATI ze względu na szybkość zbierania danych i łatwość analizy. Jednak niektóre badania wymagają bezpośredniego kontaktu z respondentem, co sprawia, że metoda PAPI jest bardziej odpowiednia.

Badania ankietowe od 4 zł.