Badania marketingowe


Artykuł

Market research. Rzetelne badania rynku i badania opinii

Badania rynku

Możliwość gromadzenia informacji o zachodzących zjawiskach i procesach, jak również o zachodzących zmianach nazywamy badaniami rynku – market research. Tego typu badania, prowadzone przez profesjonalistów, z wykorzystaniem sprawdzonych metod badawczych i narzędzi dają możliwość rozwoju poszczególnym przedsiębiorstwom. Decydując się na badania rynku można uzyskać konkretne wskazówki dotyczące: postrzegania marki przez klientów, potrzeb i oczekiwań konsumentów, skutecznego budowania pozycji przedsiębiorstwa na rynku względem konkurencji.

 

Jak postrzegana jest marka?

 

Wysokiej jakości kompleksowe rozwiązania w obszarze badań opinii, jak również prowadzenie ewaluacji dotyczących aktualnych sytuacji rynkowych, w oparciu o różne metody pozyskania i analizy danych umożliwia pozyskanie danych dotyczących postrzegania marki przez konsumentów. Sprawdzone metody i techniki market research dotyczą przed wszystkim nowoczesnych sposobów badań i analiz:

 • konceptów reklam oraz opakowań produktów,
 • diagnoz potrzeb konsumentów,
 • świadomości marki w odbiorze konsumentów,
 • segmentacji rynku,
 • reagowania na kampanie reklamowe,
 • obecności produktów oraz usług w mediach (w tym w mediach społecznościowych),
 • badań sensorycznych typu ilościowego, jak np. Central Location test.

 

Rzetelne badania postrzegania marki jak również konkretnych produktów można osiągnąć przy pomocy realizacji badań za sprawą autorskiego panelu Badanie Opinii, na którym jest zarejestrowanych ponad 100 000 respondentów. Panel badanie opinii pozwala na szybkie zgromadzenie danych ilościowych od konsumentów scharakteryzowanych pod kontem wskazanych przez przedsiębiorcę cech:

 • stylów życia,
 • preferencji oraz doświadczeń zakupowych,
 • stanu zdrowia i doświadczeń z nim związanych,
 • cech psychospołecznych oraz demograficznych,
 • zmiennych niezależnych, jak: płeć, wiek, miejsce urodzenia.

 

Samodzielne działanie przedsiębiorcy

 

Możliwym działaniem właściciela firmy w ramach Market research jest stworzenie indywidualnych ankiet w oparciu o platformę do badań SurvGo™, która pozwala na wykonanie, realizację oraz zarządzanie rzetelnie przygotowanymi badaniami ankietowymi dotyczącymi opinii oraz satysfakcji klientów na temat produktów i usług.

 

Na podstawie kilku modułów: kreatora badań, doboru i analizy próby, ankietyzacji, gromadzenia danych, analiz oraz raportowania, zarządzenia badaniem; twórca ankiety uzyskuje korzyści pod postacią:

 • gotowych szablonów i kwestionariuszy badań,
 • 100% automatyzacji procesu badawczego,
 • szybkiego dostępu do opinii konsumentów z terenu całego kraju,
 • dostępu do wyników badań w czasie rzeczywistym,
 • automatycznych analiz i raportów z przeprowadzonych badań,
 • możliwość obsługi różnych rodzajów ankiet, także z sekcjami audio oraz video.

 

Spośród badań realizowanych w BioStat® za pomocą technik ilościowych realizowane są: kwestionariusze internetowe, bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo, ankietyzacje telefoniczne.

 

Umiejętne budowanie relacji z konsumentami badania jakościowe

 

Dane o charakterze ilościowym dające statystyczny obraz wizerunku marki pośród konsumentów, ich charakterystyki, pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz aktualnych trendów w branży nie przedstawią ważnych elementów badań zdobywanych w oparciu o Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) lub Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI). Tego rodzaju badania realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym w VI wariantach pozwalają na:

 • uzyskanie jednostkowych opinii na temat konkretnej marki, produktów, kampanii reklamowych, pracowników przedsiębiorstwa,
 • pomagają zweryfikować wcześniej zgromadzone dane,
 • pomagają pozyskać nowe informacje, których w trakcie badań ilościowych nie brano pod uwagę.

 

Poza wymienionymi badaniami opartymi o wywiady, specjaliści Centrum badawczo-rozwojowego realizują również: analizy SWOT, badania typu desk research oraz studium przypadku.

 

Skontaktuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego i zdecyduj o najlepszej metodzie badań dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa!
Tel: 535 422 985 lub 668 300 664

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badania rynkowe są ważne?
Badania rynkowe są istotne, ponieważ pozwalają firmom zdobyć wgląd w preferencje, zachowania i potrzeby swoich klientów. Pomagają również zrozumieć konkurencyjne otoczenie, identyfikować trendy rynkowe, oceniać skuteczność działań marketingowych i podejmować informowane decyzje biznesowe.
Jakie są różne metody przeprowadzania badań rynkowych?
Istnieje wiele różnych metod badania rynku, w tym najpopularniejsze są ankiety online (CAWI). Ankietyzację można również przeprowadzić telefonicznie (CATI) bądź papierowo (PAPI).

Badania ankietowe od 4 zł.