Badania marketingowe


Artykuł

Analiza rynku rozeznaj sytuację w branży

Analiza rynku

Czy da się zrozumieć rynek? Czy za dynamicznymi zmianami, które każdego dnia kształtują jego charakter jesteśmy w stanie nadążyć? Jak się okazuje, tak. To wszystko za sprawą badań rynkowych. Prowadzone przez szereg podmiotów badawczych badania rynku obejmują każdą jego płaszczyznę. Dzięki nim potrafimy nie tylko zrozumieć co dzieje się w danej branży, ale też osiągnąć cele biznesowe.

Na czym polega analiza rynku?

Podczas realizacji projektów badawczych o charakterze market research podstawą jest gromadzenie danych. W tym celu Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wykorzystuje tradycyjne jak i autorskie metody zbierania informacji :

 • Desk Research analiza danych zastanych ze źródeł dostępnych publicznie (GUS, raporty finansowe, NFZ, rejestrowanie przetargów, dane medialne);
 • CATI badania telefoniczne, których celem są grupy respondentów, tacy jak: klienci, przedsiębiorcy, eksperci branżowi;
 • PAPI badania ilościowe wykorzystujące kwestionariusze papierowe;
 • Badania ankietowe SMS;
 • CAWI kwestionariusze ankietowe prowadzone przy wsparciu systemów online;
 • IDI Indywidualne Wywiady Pogłębione służące wydobyciu szczegółowych, subiektywnych informacji;
 • FGI Zogniskowane Wywiady Grupowe (inaczej grupy fokusowe), dzięki nim można dotrzeć do ukrytych motywów zachowań konsumentów;
 • Tajemniczy Klient metoda weryfikująca poziom jakości obsługi na poziomie sprzedaży i zaangażowanie pracowników.

Do realizacji ankietyzacji online Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wykorzystuje internetowy panel konsumencki badanie-opinii.pl, na którym jest zarejestrowanych ponad 100 000 zaangażowanych panelistów, jak również autorską platformę do konstruowania kwestionariuszy SurvGo™.

Analiza rynku to szczegółowy i rozbudowany proces, zależnie od wyznaczonego celu definiuje się: związki między różnymi czynnikami, korelacje, tendencje, przeprowadza się prognozowania i rekomendacje.

 

Analiza rynku co jest podmiotem analiz?

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® proponuje przeprowadzenie badań w zakresie:

 • Preferencji zakupowych, satysfakcji i określania grup docelowych klientów;
 • Rozpoznawalności marki, skuteczności przekazów reklamowych, pozycji marki w branży;
 • Testów konsumenckich opakowań produktów, substytucji i tolerancji cenowej produktów;
 • Identyfikacji grup docelowych konsumentów i profilowania konsumentów;
 • Udziału i analizowania ofert konkurencji dostępnych na rynku.

Cel prowadzenia analiz rynku

Jaki jest cel badania rynku? Jeśli chcielibyśmy spróbować go zdefiniować, to musielibyśmy powiedzieć, że analiza rynku ma na celu zdefiniowanie związków, przyczyn oraz prawidłowości, które kształtują warunki rynkowe. Jednakże najczęstszym celem biznesowym jest poprawa pozycji firmowej w branży i lepsze wyniki w stosunku do konkurencji.

Czynnikami branymi pod uwagę podczas analizy rynku, są między innymi: ceny, popyt, podaż, aktualny stan gospodarczo-społeczny czy też ogólna sytuacja w danej branży. Zebranie danych ich dotyczących pozwala zrozumieć procesy zachodzące w sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa.

Wnioski zebrane w trakcie analiz pozwolą osobom zarządzającym przedsiębiorstwem na podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa.

Analizy rynku, które służą przedsiębiorstwom

Kluczową grupą korzystającą z analiz są przedsiębiorcy. Właściciele małych rodzinnych firm i międzynarodowych korporacji chętnie korzystają ze sprawdzonych, naukowych metod, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję i wyprzedzić konkurencję, Dla wielu z nich analiza rynku jest funkcjonalnym instrumentem rozwoju. Znając determinanty rządzące ekonomią jak i poznając swoich konsumentów są oni wstanie realnie wpłynąć na wzrost efektywności podejmowanych działań.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest analiza rynku?
Analiza rynku to proces badawczy mający na celu zrozumienie obecnego stanu rynku, trendów, konkurencji, zachowań klientów, czynników wpływających na branżę oraz ocenę możliwości i zagrożeń dla firm działających w danej branży.
Jakie informacje można znaleźć w analizie rynku?
Analiza rynku może dostarczyć informacji na temat wielkości rynku, trendów wzrostu, struktury konkurencji, czynników regulacyjnych, preferencji klientów, zachowań klientów, oceny produktów i usług konkurencji, oceny własnej firmy w porównaniu do konkurencji oraz prognoz rozwoju rynku.

Badania ankietowe od 4 zł.