Badania marketingowe


Artykuł

Badania klienta. Dlaczego warto przeprowadzić badania marki z udziałem klientów?

Badania marketingowe

Poszukujesz skutecznych sposobów na zwiększenie sprzedaży? Powinieneś zatem uczynić wszystko co w Twojej mocy, aby zwiększyć kapitał marki oraz jej wizerunek w oczach docelowych Klientów. Dowiedz się zatem w jaki sposób można tego dokonać, aby zyskać gwarancję osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Badania marki pozwolą określić jej pozycję

Do tej pory skupiałeś się jedynie na własnej marce, całkowicie ignorując konkurencyjne brandy? Popełniałeś błąd! Cóż z tego, że Twoja marka wyda Ci się atrakcyjna, skoro inna firma przygotowała coś znacznie lepszego, o czym Ty sam nie masz bladego pojęcia. W takiej sytuacji może się wkrótce okazać, że z miesiąca na miesiąc osiągane przez Twoją firmę wyniki sprzedażowe zaczną spadać.

W badaniach marki biorą najczęściej udział dobrani odpowiednio na etapie rekrutacji klienci z grup docelowych. Powinni oni spełniać określone w kwestionariuszu cechy demograficzne oraz należeć faktycznie do użytkowników produktów z danego segmentu. Wyłącznie spełnienie tego wstępnego warunku sprawi, że uzyskane wnioski z badania będą faktycznie miarodajne.

Jakie technik badawcze mają uzasadnienie?

Zastanawiasz się w tym momencie nad tym, w jaki sposób mogą być prowadzone wspomniane badania Klienta? Do tego celu służy szereg technik o charakterze ilościowym, lecz także jakościowym. Uzasadnienie znajdują między innymi badania ankietowe. Mogą być one prowadzone zarówno w sposób tradycyjny (papierowa ankietyzacja), jak i elektroniczny (badania internetowe lub z użyciem mobilnych aplikacji).

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że ograniczenie się jedynie do technik ilościowych rodzi ryzyko uzyskania wyników o zbyt dużym stopniu powierzchowności. Dlatego równomiernie powinny być realizowane badania jakościowe. Mogą być one prowadzone indywidualne z respondentami (wywiady IDI), jak i w grupie około 7 osób (zogniskowane wywiady grupowe). W ramach badań jakościowych ma miejsce pozyskiwanie informacji dotyczących motywów postępowania klientów, wyznawanych wartości oraz symboli, które mają dla nich znaczenie. Posiadając taką wiedzę jesteś w stanie odpowiednio zaprojektować kampanię marketingową, tak aby przełożyła się ona na spektakularny sukces.

Podsumowanie

Zanim więc po raz kolejny zaczniesz narzekać na spadające wyniki sprzedaży swoich produktów, zastanów się wcześniej, czy zrobiłeś dosłownie wszystko, aby przeciwdziałać tej niekorzystnej sytuacji. Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli zwrócisz się po pomoc do firmy badawczej, masz szansę uzyskać cenne wnioski, które zdołasz wykorzystać w praktyce. Tym samym będziesz w stanie odwrócić niekorzystny trend i wreszcie zyskiwać względem konkurencji. Dlatego badania marki oraz badania klienta są tak istotne w rozwoju firmy.


Badania ankietowe od 4 zł.